Formación del Consorci per la formació continua de Catalunya